Mitä me tarjoamme:

KRIS-Oulu ry edistää alueellaan lainrikkoja-ja päihdetaustaisten henkilöiden voimaantumista ja myönteistä kiinnittymistä yhteiskuntaan KRIS- vertaistyön avulla. Tavoitteina on rikollisuutta ylläpitävän syrjäytymiskehityksen katkaiseminen ja uusintarikollisuuden vähentäminen sekä lainrikkojataustaisten elämänhallinnan ja yhteiskuntaan osallistumisen edistäminen. Työskentelemme myös vahvasti koko läheisvekoston kanssa. Teemme myös ennaltaehkäisevää nuorisotyötä, autamme syrjäytyneitä ja syrjäytymisvaarassa olevia nuoria pääsemään takaisin yhteiskuntamme tasa-arvoisiksi yksilöiksi.

Käymme tilauksesta puhumassa mm. kouluilla oppilaille ja vanhemmille. Aiheita voivat olla päihteet, rikollisuus tms.

Back Up! -hanke

Back Up! -hanke

Hankkeen tavoitteena on parantaa työelämän ulkopuolella olevien asiakkaiden työ- ja toimintakykyä, jotta työelämään siirtyminen olisi mahdollista heille tulevaisuudessa. Hanke pyrkii lisäämään asiakkaiden osallisuutta ja kiinnittymistä takaisin osaksi yhteiskuntaa. Hanke tarjoaa mm. seuraavia palveluja: Arjentaitojen harjoittelu Terveydelliset asiat Talousasiat Sosiaalinen tuki Tukihenkilö/kokemusasiantuntija Vertaistukiryhmät Yksilökäynnit Ohjatut liikuntahetket Asioinnintukikäynnit Matalan kynnyksen palveluohjaus Lomakkeiden täyttöapu/verkkoasiointi Matalan kynnyksen apua ja tukea Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto sekä Oulun kaupunki.

 

 

HAND IN HAND -hanke

LAINRIKKOJA- JA PÄIHDETAUSTAISTEN LÄHEISILLE

Apua ja tukea läheisille yksilöllisesti! Autamme ja tuemme lainrikkoja- ja päihdetaustaisten läheisiä yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti. Hankkeen toiminnassa korostuu vertaistuki ja matalankynnyksen palvelut. Meille voit tulla omana itsenäsi ja puhua asioista niiden oikeilla nimillä, me tiedämme omasta kokemuksesta mistä puhutaan.Matalan kynnyksen apua ja tukea. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto sekä Oulun kaupunki.

VAPPAUSPAKKAUS

KRIS-Oulu ry pyrkii kuntouttamaan rikostaustaisia. Näin se luo turvallisempaa Oulun seutua kaikille. Yhdistyksessä on kehitelty vuonna 2015 konkreettinen selviytymispaketti. – Vapauspakkaus sisältää muun muassa petivaatteet, pyyhkeen, saippuaa, astioita, kuivamuonaa ja vessapaperia. KRIS-Oulu ry on siis tämän tuotteen kehittäjä, vastaavaa ”tuotetta” ei aiemmin ollut jaettu rikosseuraamusalalla. Ensimmäisten pakkausten sisältöä koottiin tuolloin lähinnä omalta joukolta. Jotta jaettavaa saataisiin lisää, yhdistys kääntyy yksityishenkilöiden sekä yritysten ja yhteisöjen puoleen. Tavarat voivat olla itselle tarpeettomaksi jääneitä, myös käytettyjä. – Pakkausten kokoamisen hoitavat kuntoutujamme. Tavoitteena on, että Vapauspakkauksen saisivat kaikki halukkaat. – Sen voi antaa vankilan portilla vastassa oleva työntekijämme, joka on muutenkin vapautuneen tukena ensimmäiset päivät. Ensimmäiset päivät vapaudessa ovat pahimmat ja riskialtteimmat. Jos hyvin käy, vankilasta vapautunutta odottaa asunto. Usein se kumisee tyhjyyttään. Eri tukien ajoittamisen kanssa voi olla ongelmia. Esimerkiksi kodin perustamiseen tarkoitettu avustus ei vielä olekaan tilillä.

Kaksi kuntouttavan työtoiminnan työpajaa

YHTEYSTIETOMME

Sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kris.fi

Paitsi > SaijaIjas@krisoulu.fi

www.krisoulu.fi

046-623 2883/Anna Juntunen

046-6401098/Maarit Rentola

046-555 9654/Lauri Tuohimaa

046-555 9547/Minna Juntunen

046- 5548742/Jani Pesälä

046-6203172/Saija Ijäs

046-547 3112 /Jaana Juntunen

 

Meille voi myös lähettää viestin allaolevan lomakkeen kautta 🙂

Löydät meidät myös instagramista 

 
 
 
 
 

TARINOITA KATSOTTAVANA YOUTUBESSA

LEIMA :

https://www.youtube.com/watch?v=BCgoegV96JU

 

Julkaisemme neljä kertaa vuodessa lehden, joka on valtakunnallinen.

KRIS-LEHTI

Lehteä jaetaan valtakunnallisesti vankiloihin ja yhdyskuntaseuraamustoimistoihin sekä useille yhteistyökumppaneillemme. Lehden voi lukea myös sähköisesti:

https://kris.fi/kris-jasenlehti/